_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

Redakční systém Marwel

Vyhledávání

Domů  /  O systému  /  Novinky v aktuální verzi  /  Novinky ve verzi 2.7  /  Podrobný přehled změn verze 2.7

Výpis systémových zpráv

Podrobný přehled změn verze 2.7

Aktuální verze: Redakční systém Marwel 2.7

Vydáno: Září 2009

Komplexní změny redakčního systému

 • Editační toolbar – S editačním toolbarem je nyní možné pohybovat. Lze jej přesunout, minimalizovat, nebo úplně zavřít. Zavřený toolbar lze obnovit znovunačtením stránky.

 • Sjednocení vzhledu editačních ikon - Ikony v jednotlivých modulech (Správce dokumentů, Fotogalerie ...) mají jednotný vzhled, pro stejné typy činností se používá stejná ikona.

 • Oddělení jazyka administrace od jazyka webu - Webové stránky v systému Marwel mohou být vícejazyčné a nabízet obsah pro návštěvníky v celé řadě jazyků. Není ale vždy žádoucí, aby při úpravách bylo rozhraní pro editaci přímo v jazyce upravovaného článku. Redaktor, který spravuje cizojazyčný obsah, tak nyní může provádět úpravy v českém nebo anglickém editoru.

 • Nové vyhledávání - Nový vyhledávací engine umožňuje omezit vyhledávání pouze na určitou sekci webu, takže je možno vytvořit pomocí článků například jednoduchý katalog produktů, slovníček apod. a vyhledávat pouze v tomto konkrétním katalogu. Modul umožňuje sdružit obecné vyhledávání a vyhledávání ve speciálních zakázkových modulech do jednoho rozhraní.

 • Fulltext s relevancí - Vyhledávání bylo zároveň výrazně vylepšeno tak, aby návštěvník našel relevantnější výsledky. Nalezené články či dokumenty je nyní možné řadit podle relevance či data publikování.

 • Vylepšení drobečkové navigace (breadcrumbs) - Pokud je k článku ve struktuře webu připojen některý z modulů, dojde současně i k propojení v drobečkové navigaci. To znamená, že položky drobečkové navigace modulu se připojí k drobečkové navigaci článku. Díky této úpravě se pomocí drobečkové navigace lze vracet ze stránek modulů do vyšších úrovní webu stejnou cestou, jakou jste se na ně dostali.

 • Podpora dynamických obsahů pro moduly - V článcích lze vypisovat obsah z jiného modulu - např. soubory ke stažení ze správce dokumentů nebo inzeráty z burzy. Dynamický výpis znamená, že pokud dojde ke změně na straně modulu (dojde ke smazání nebo přidání dokumentů ve správci dokumentů, expiruje inzerát v burze apod.) výpis tuto změnu reflektuje.

 • Rozšíření pro SEO - Redaktor nyní ve standardní verzi systému získává možnost ovlivnit titulek stránky i popis jejího obsahu. Doposud byly tyto informace generovány automaticky.

 • Google sitemap - Je podpůrný nástroj používaný při indexování webu. Redaktor tak může zdůraznit nebo potlačit význam určité části webu při indexování.

 • Rozšíření volitelných polí - Pro řešení zakázkových funkcionalit byly přidány další uživatelská pole.

 • GEO souřadnice - Ke článku a fotografii je nyní možné připojit informaci o poloze.

 • Integrace helpdesku – Zákazník má možnost přímo z redakčního systému zadat požadavek na podporu a sledovat průběh jeho řešení.

 • Nové překlady – Významně byl rozšířen okruh jazyků, ve kterých jsou moduly systému k dispozici.

Změny v administraci

 • Správa uživatelů - Grafické rozhraní správy uživatelů bylo upraveno tak, aby ovládání bylo intuitivnější.

 • Nástěnka v administraci - Administrační rozhraní nyní obsahuje nástěnku, na kterou si redaktor může nastavit různé bloky informací, které ho zajímají.

 • Plánovač - Pravidelně spouštěné úlohy mají své webové rozhraní pro konfiguraci času spuštění či pozastavení služby.

Změny v modulu Články

 • Vylepšený koš - Ke smazaným článkům se mohou redaktoři přehledněji dostat z klasického editačního rozhraní (přední redakce).

 • Záložky ve článcích - Obsah článku (samotný text či dokumenty související s obsahem) je možné uspořádat do několika záložek, mezi nimiž lze přepínat. Tak je možno sdružit části obsahu, které spolu tematicky souvisí.

 • Další filtry pro výpisy - Byly rozšířeny možnostosti filtrování článků ve výpisech.

Změny v modulu Fotogalerie

 • Řazení fotografií v albu - Fotogalerie má nyní rozšířené možnosti ovlivnit řazení fotografií v albu.

 • Přesun fotografií - nová funkce umožní přesun fotografií mezi alby z přední redakce.

Změny v modulu Správce dokumentů

 • Vkládání odkazů - Nový nástroj pro vkládání odkazů na dokumenty do článků umožňuje:

  • vkládat odkazy nejen na aktuální verzi dokumentu, ale i na konkrétní verzi (tzn. pokud dojde k aktualizaci dokumentu, bude se stále nabízet ke stažení konkrétní starší verze),

  • vkládat dynamický výpis souborů v určité složce správce dokumentů - uživateli se zobrazí seznam dokumentů odpovídající nastaveným kritériím a také oprávnění uživatele,

  • načítat soubory do Správce dokumentů přímo z editačního režimu článku.

 • Nastavení oprávnění na úrovni složek - Administrátor modulu může podrobně nastavit skupinám uživatelů přístup do jednotlivých složek modulu Správce dokumentů. Tak je možné například povolit určitým redaktorům práva k editaci jen ve vyhrazené sekci. Dále je možné určité složky a jejich obsah zpřístupnit vyhrazeným skupinám uživatelů (vytvořit chráněnou sekci neboli partnerskou zónu).

 • Rozšíření povolených formátů pro dokumenty ke stažení - Správce dokumentů byl rozšířen o řadu formátů. Administrace modulu navíc umožňuje přidávat další formáty.

 • Rozšířené nastavení modulu - V administraci modulu lze nyní konfigurovat výchozí nastavení viditelnosti složek, souborů a verzí.

Nový modul Inzerce / Burza

Modul inzerce umožňuje návštěvníkům vkládat na web inzeráty. Inzerci lze rozdělit na kategorie, které mohou mít víceúrovňovou strukturu. V inzertním modulu lze inzeráty vyhledávat podle více kritérií. Modul inzerce může mít nastavenu preferovanou (VIP) skupinu uživatelů. VIP skupina má přístup k nově vloženým inzerátům ihned, zatímco ostatní uživatelé vidí nabídky s nastaveným zpožděním. Preferovaná skupina tak vidí inzerát např. o dva dny dříve, než ostatní návštěvníci stránek.

Nová Podatelna s digitálním podpisem

Nová verze modulu umožňuje jednoduše digitálně podepsat email odesílaný z webového formuláře. Takto odeslaná zpráva pak splňuje veškeré legislativní nároky.

.
loading...
x